; Joomla! Project ; Copyright (C) 2005 - 2019 Open Source Matters. All rights reserved. ; License GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt, see LICENSE.php ; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 PLG_SYSTEM_LOGOUT_XML_DESCRIPTION="Dodatek systemowy Wylogowanie przekierowuje na stronę główną (startową) użytkownika, który zdecydował się wylogować, a znajduje się w strefie przeznaczonej dla użytkowników zarejestrowanych (chronionej)." PLG_SYSTEM_LOGOUT="System - Wylogowanie" PLG_SYSTEM_LOGOUT_REDIRECT="Po wylogowaniu system przekierował Cię na główną stronę witryny." Error