Kdo objevil diagnostiku a terapii podle Vojty?

Princip reflexní lokomoce, diagnostika a terapie podle Vojty byly vytvořeny prof. Václavem Vojtou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Václav Vojta
Prof. Vojta narozen 12. července 1917 v Mokrosukách,  zemřel 12. září 2000 v Mnichově. Působil jako neurolog a dětský neurolog a v srpnu 1968 emigroval z Prahy do Německa, kde začal pracovat na Univerzitní ortopedické klinice v Kolíně nad Rýnem a dále v Dětském centru v Mnichově. Od roku 1990 až do své smrti učil na Karlově univerzitě v Praze.

Objevení Vojtova principu

Prof. Vojta vytvořil základy své terapie a diagnostiky, Vojtův princip, v letech 1950 až 1970. Během práce na konceptu léčby dětí s cerebrální parézou objevil reflexní lokomoci. U těchto dětí se mu dařilo přesně opakovanými podněty v různých tělesných polohách spolehlivě vyvolávat nevědomé motorické reakce trupu a končetin. Účinky této aktivace byly ohromující: Děti s cerebrální parézou po ní byly nejprve schopny zřetelněji mluvit a v průběhu krátké doby se i jistěji vertikalizovat a chodit.

Použití Vojtova principu v terapii

Terapeuticky aktivovatelné pohybové vzory nebyly ve spontánní motorice dětí se spastickou cerebrální parézou zpočátku k dispozici, nebo jen v neúplné formě. Při častějším opakování této aktivace se však objevovaly vždy rozsáhleji a celistvěji. Z toho prof. Vojta vyvodil, že u infantilní spasticity může jít o funkční blokádu v rámci pohybového vývoje.

Na základě toho vytvořil prof. Vojta kompletní terapii těchto poruch u kojenců, dětí i dospělých: terapii podle Vojty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prof. Dr. Václav Vojta při terapii předčasně narozeného dítěte.


Koordinované vrozené pohybové modely

Jeho představa, že tyto aktivovatelné pohybové modely jsou vrozené každému člověku a měly by se proto vyskytovat od narození, se potvrdila, jakmile byl schopen tyto modely pravidelně vyvolávat a prokazovat u zdravých novorozenců. Jednalo se o pohyby jako např. radiální dukce a rozvinutí ruky, které se v normálním vývoji dítěte objevují teprve ve věku cca 6 měsíců při spontánním úchopu a opoře o ruce.

Raná diagnostika u kojenců

Pozorování a hodnocení pohybových vzorů ve spontánní motorice, v polohových zkouškách kojence a vyhodnocení dynamiky vývoje primárních reflexů, prováděná prof. Vojtou, představují jedinečnou formu časné diagnostiky poruch držení těla a pohybových poruch v kojeneckém věku.

V současné době se raná diagnostika podle Vojty využívá k časnému rozeznání chybného motorického vývoje. Umožňuje také co nejdříve (během prvních 6 měsíců života) podrobit dítě vhodné terapii, protože včasná terapie zabraňuje projevům „chybného vedení pohybů“ a poskytuje lepší léčebné šance.