Skip to main content

Organizace IVG

Mezinárodní Vojtova společnost

Mezinárodní Vojtova společnost (IVG – Internationale Vojta Gesellschaft) je odborná společnost, která celosvětově sdružuje vyučující Vojtovy metody, fyzioterapeuty i lékaře, kteří šíří Vojtův princip ve včasné

Členové Mezinárodní Vojtovy společnosti tvoří společně standardy pro vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů ve Vojtově metodě. Podporují také terapeutická centra pro děti a dospělé na celém světě.

Mezinárodní Vojtova společnost iniciuje, zakládá a podporuje výzkumné projekty ke včasné diagnostice a terapii pacientů, dětí i dospělých s pohybovými poruchami. IVG vysílá odborné referenty na mezinárodní kongresy a sympózia.

1984: Založení Společnosti Václava Vojty (VVG)

Prof. Dr. Václav Vojta (1917 – 2000), odborný lékař v oboru neurologie a dětské neurologie, začínal v Praze v 50. letech a postupně vyvinul Vojtovu terapii a Vojtovu diagnostiku. Když v roce 1984 se svým – tehdy ještě malým – výukovým týmem zakládal obecně prospěšnou Společnost Václava Vojty (registrované sdružení, VVG) se sídlem v Mnichově, měl již za sebou více než 25leté studium vývoje držení těla a hybnosti kojenců a malých dětí. Již v tehdejším Československu začal pracovat na vzdělávacím systému pro lékaře a fyzioterapeuty.

Po emigraci do Německa v srpnu 1968 pokračoval ve své práci a v rozvoji terapie nejprve na Ortopedické klinice v Kolíně nad Rýnem a od roku 1975 v Dětském centru v Mnichově jako zástupce vedoucího. Těžiště jeho práce spočívalo v terapii dětí s cerebrální parézou a pacientů s jinými motorickými poruchami. Pro hodnocení účinků své terapie vyvinul s použitím polohových reakcí diagnostický screening, s jehož pomocí lze včas rozpoznat pohybovou poruchu v kojeneckém věku.

Prof. Vojta nechtěl své znalosti a výzkumný materiál z oboru dětské neurologie vázat jen na svou osobu, ale chtěl je v týmu dále rozvíjet a rozšiřovat. Z toho důvodu založil s dalšími lékaři a fyzioterapeuty v roce 1984 Společnost Václava Vojty (VVG).

Účel a cíle Společnosti Václava Vojty

Sdružení sledovalo výhradně obecně prospěšné cíle a ve svých stanovách se zavázalo především k podpoře a použití lokomočního principu v diagnostice a terapii dle vědeckých poznatků vyvinutých prof. Vojtou.

Výměna zkušeností, koordinace praktického použití Vojtova principu v rehabilitaci a výuka tohoto principu lékaři a fyzioterapeuty, to vše s cílem rozšiřovat vědecké dílo prof. Vojty je zakotveno ve stanovách společnosti.

Tyto cíle jsou na národní a mezinárodní úrovni realizovány zejména na základě:

 • vzdělávacích seminářů pro fyzioterapeuty a lékaře v péči o kojence, děti, mladistvé a dospělé s pohybovými poruchami na základě vývojové kineziologie dle Vojty
 • vzdělávání lékařů v diagnostice dle Vojty k včasnému rozpoznání pohybových poruch v kojeneckém věku.
 • vzdělávacích seminářů pro absolventy kurzů Vojtovy metody – fyzioterapeuty a lékaře
 • podpory vědeckého výzkumu
 • přednášek a kongresů
 • sestavení bibliografie

1994: Přejmenování společnosti Václava Vojty na Mezinárodní Vojtovu společnost (IVG)

Další šíření práce prof. Vojty do zahraničí vedlo r. 1994 k tomu, že společnost, která doposud působila převážně v Německu, dosáhla mezinárodního měřítka, a Společnost Václava Vojty byla přejmenována na Mezinárodní Vojtovu společnost (IVG).

Kontakty do zahraničí byly stále intenzivnější, takže bylo nutné zajistit garanci kvality při výuce i používání Vojtovy terapie a diagnostiky. V oblasti výzkumu bylo nutné udržovat na celosvětové úrovni koordinaci a komunikaci mezi kolegy a institucemi zabývajícími se Vojtovou metodou.

Členové a grémia Mezinárodní Vojtovy společnosti

Mezinárodní Vojtova společnost je organizací lékařů a fyzioterapeutů, kteří pracují s Vojtovou terapií a/nebo diagnostikou a jsou oprávněni k její výuce.Pro udržení své kompetence a pro možnost komunikace s dalšími kolegy vstupuje většina výukových terapeutů do IVG.

Momentálně má Mezinárodní Vojtova společnost celosvětově kolem 70 členů, které zastupuje 5ti členné předsednictvo složené z lékařů a fyzioterapeutů.

Vedle lékařů a fyzioterapeutů z Německa jsou v IVG členové z České republiky, Polska, Španělska, Švýcarska a Rakouska, Japonska a Koreje.

Zčásti tito členové zastupují výukové týmy ze svých zemí, kde zajišťují pravidlené vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů buď sami nebo společně s výukovými terapeuty a lékaři z Německa.

Vedle každoročních kurzů Vojtovy metody v Německu probíhájí již mnoho let pravidelné Vojtovy kurzy v těchto zemích

 • Chile
 • Japonsko
 • Korea
 • Norsko
 • Rakousko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Španělsko
 • Thailand
 • Česká republika

Vedle toho momentálně probíhají informační a vzdělávací kurzy pro lékaře a fyzioterapeuty v

 • Itálii
 • Francie
 • Kolumbii
 • Taiwanu

Většina výukových terapeutů Vojtovy metody pracuje ve výukových centrech autorizovaných Mezinárodní Vojtovou společností. Tato úzká praktická spolupráce sociálně-pedagogických center, rehabilitačních zařízení a nemocnic zajišťuje požadovanou kvalitu Vojtovy terapie a je proto také zakotvena ve standardech IVG pro výuku Vojtovy metody.

Výuková centra v Německu:

 • Bad Wildungen
 • Berlín
 • Bochum
 • Bonn
 • Frankfurt
 • Mnichov
 • Siegen

Teoretická část kurzů Vojtovy metody pro fyzioterapeuty přednášená lékaři probíhá momentálně v Mnichově.  Praktická výuka pak ve jmenovaných výukových centrech IVG. Toto decentralizované vzdělávání, kdy jsou v praxi účastníci kurzu v malých skupinách, umožňuje výuku Vojtovy terapie na základě práce s pacienty tak, jak to prof. Vojta vyžadoval.

Výzkum za podpory finančních darů a poplatků z kurzů

IVG vedle výuky Vojtovy diagnostiky a Vojtovy terapie také iniciuje a podporuje vědecké práce. Takto byla podpořena dlouhodobá studie předčasně narozených dětí v centru speciální pedagogiky Městské kliniky Frankfurt – Höchst, která mimo jiné hledá korelace mezi stimulací prostřednictvím reflexní lokomoce a neurologickým

Dále ve spolupráci s Ortopedickou klinikou v Heidelbergu probíhá vývoj a validace parametrů pro prognózu pacientů s lézí míšní s použitím lokomočních stádií a Vojtovy terapie.

Mezinárodní Vojtova společnost financuje své aktivity v Německu i zahraničí z členských poplatků, přebytků kurzovného a darů.

Pracovní skupina výukových terapeutů Vojtovy metody a odborná grémia Mezinárodní Vojtovy společnosti

Vedle pracovních skupin výukových terapeutů, asistentů a lékařů Vojtovy metody, kde dochází především k výměně odborných zkušeností, byly v Mezinárodní Vojtově společnosti vytvořeny různé odborné komise. Každá má vlastní odborné a organizační úkoly.

Jedno grémium tak vybírá účastníky kurzu, jiná odborná rada, složená z vedoucích Vojtových kurzů, zase zodpovídá za plánování, provedení a personální zajištění terapeutických kurzů Vojtovy metody v Německu i v zahraničí.

Souhrnně jsou parametry pro odborné provádění Vojtova principu v praxi a zajištění kvality vzdělávání ve Vojtově metodě popsány ve standardech stanovených Mezinárodní Vojtovou společností a v Německu jsou  doporučovány a uznávány vedením zdravotních pojišťoven.

Spolupráce mezinárodní Vojtovy společnosti s profesními organizacemi v Německu i v zahraničí

Mezinárodní Vojtova společnost v odborných otázkách v Německu úzce spolupracuje s profesními organizacemi, jako jsou Německý svaz pro fyzioterapii, Centrální svaz fyzioterapeutů (ZVK) a Profesní svaz samostatných fyzioterapeutů (IFK).

Takto např. vysílá Mezinárodní Vojtova společnost referenty ke každoročním cca 150 odborným vzdělavacím akcím a pracovním kruhům, které existují pod hlavičkou jmenovaných profesních organizací. Na regionálních pracovních kruzích se několikrát v roce setkává k výměně zkušeností cca 1600 terapeutů Vojtovy metody, vyškolených Mezinárodní Vojtovou společností.

Mezinárodní Vojtova společnost má smlouvy o kooperaci i s profesními svazy a zájmovými spolky v zahraničí, jako např. s profesní organizací fyzioterapeutů v Rakousku a Norsku, nebo s národními zájmovými skupinami a organizacemi v České republice, Chille, Japonsku, Koreji, Mexiku, Polsku, Rumunsku, Španělsku nebo Švýcarsku. I v těchto zemích probíhají odborná setkání pro terapeuty Vojtovy metody s přednášejícími z Mezinárodní Vojtovy společnosti.

Tato spolupráce měla historický vývoj a byla naléhavým požadavkem prof. Vojty, který po čas svého života velmi striktně vyžadoval správné provádění své metody. Na druhé straně mu velmi ležela na srdci neustálá vzájemná výměna zkušeností, aby mohla být co nejlépe využita kreativita lékařů a fyzioterapeutů.

Sídlo Mezinárodní Vojtovy společnosti a kooperace s Německu akademií pro podporu vývoje a zdraví dětí a mladistvých

Organizace a správa Vojtových kurzů pro fyzioterapeuty v Německu probíhá momentálně ve spolupráci s Německou akademií pro podporu vývoje a zdraví dětí a mladistvých v Mnichově.

Německá akademie pro podporu vývoje a zdraví dětí a mladistvých.
Heiglhofstraße 67
D-81377 München

Mnichov
Tel.: 089 724 968 11 
Fax: 089 724 968 20 
eMail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mezinárodní Vojtova společnost sídlí v Siegenu, kde probíhá organizace a správa různých vzdělávacích akcí pro terapeuty Vojtovy metody a kde jsou zodpovídány dotazy pacientů a terapeutů/lékařů.

Mezinárodní Vojtova společnost
Wellersbergstraße 60
D-57072 Siegen
Tel.: 0271 30 38 39 99 
Fax: 0271 30 38 39 98 
eMail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.