Skip to main content

Literatura - Wiki-Vojta

Vojta-Literaturdatenbank

Wiki-Vojta: Literatura na temat metody Vojty

Na temat terapii metodą Vojty powstało wiele naukowych publikacji. Zamieszczony na tej stronie obszerny spis zawiera wyniki badań, starannie udokumentowaną kazuistykę, prace doktorskie i magisterskie oraz wiele innych publikacji dotyczących zasady Vojty, powstałych na całym świecie.

Do niektórych prac dołączono streszczenie. Przez cały czas pracujemy nad dalszym poszerzaniem tego zbioru.

Dostęp do wyników wielu zakończonych badań oferuje odpłatnie Centralna Biblioteka Medyczna. Niektóre są dostępne odpłatnie online za pośrednictwem serwisu livivo.de

Przejdź do Wiki-Vojta.

Aby napisać post lub zadać pytanie, użyj formularza kontaktowego.

Die zerebralen Bewegungsstörungen

Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter

Václav Vojta: Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter (Mózgowe zaburzenia ruchu w wieku niemowlęcym)

Nowe wydanie

Metoda Vojty w diagnostyce i terapii należy do klasycznych metod rozpoznawania i leczenia uwarunkowanych neurologicznie lub przewodzonych przez układ nerwowy zaburzeń motorycznych.

Wydanie IX tej książki nakładem Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty (IVG) zawiera szczegółowy opis obserwacji dziecka zdrowego i dziecka z zaburzeniami motorycznymi oraz procesu formułowania przez Vojtę jego teorii. Czytelnik zapoznaje się również z obszernymi fragmentami historii nauki w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego.

Zamówienie przez IVG
Cena: 51 euro + koszty wysyłki (6 euro na terenie Niemiec)

Książkę można zamówić również bezpośrednio tutaj.