Skip to main content

Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty

Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty (IVG) jest specjalistyczną organizacją skupiającą instruktorów metody Vojty z kręgu fizjoterapeutów i lekarzy, zbudowaną wokół zasady Vojty w celu wspierania i rozwijania wczesnej diagnostyki i terapii dzieci i dorosłych z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami motorycznymi.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty wspólnie ustalają standardy kształcenia i doskonalenia w zakresie metody Vojty dla lekarzy i fizjoterapeutów oraz wspierają budowę ośrodków terapeutycznych dla dzieci i dorosłych na całym świecie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty inicjuje projekty badawcze dotyczące wczesnej diagnostyki i terapii niemowląt, dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi, współtworzy i wspiera takie projekty. IVG deleguje wykładowców na międzynarodowe kongresy i sympozja.

1984: Powstanie Stowarzyszenia Vaclava Vojty (VVG)

Profesor dr Vaclav Vojta (1917-200), lekarz neurolog i neurolog dziecięcy, w latach 50. ubiegłego wieku zaczął tworzyć w Pradze podstawy terapii i diagnostyki metody nazwanej później jego imieniem. Gdy w roku 1984 wraz z – wąskim wtedy – gronem instruktorów tworzył organizację pożytku publicznego Vaclav Vojta Gesellschaft (VVG) z siedzibą w Monachium, miał za sobą 25 lat badań nad rozwojem posturalnym i motorycznym niemowląt i dzieci. Już w ówczesnej Czechosłowacji zaczął budować system szkolenia i doskonalenia lekarzy i fizjoterapeutów.

Wyemigrowawszy w 1968 roku do Niemiec kontynuował swoją pracę w uniwersyteckiej klinice ortopedycznej w Kolonii, a od 1975 roku jako zastępca dyrektora monachijskiego Kinderzentrum, dalej rozwijając swoją terapię. Głównym punktem jego pracy była terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i pacjentów z innymi zaburzeniami motorycznymi. Na dowód skuteczności swojej terapii, wykorzystując reakcje ułożeniowe, stworzył przesiewową procedurę diagnostyczną, która pozwala na stwierdzenie zaburzeń motorycznych w wieku niemowlęcym.

Profesor Vojta nie chciał wiązać swojej wiedzy neurologicznej wyłącznie z własną osobą. Chciał pracować w zespole i rozpowszechniać swoją metodę. Dlatego wspólnie z innymi lekarzami i fizjoterapeutami założył w 1984 roku Towarzystwo Václava Vojty (VVG).

Cele Stowarzyszenia Václava Vojty

Stowarzyszenie realizowało wyłącznie i bezpośrednio cele pożytku publicznego i zobowiązało się w swoim statucie do wspierania i stosowania zasady lokomocji w diagnostyce i terapii zgodnie z naukowymi odkryciami profesora Vojty.

Wymiana doświadczeń i koordynacja praktycznego zastosowania zasady Vojty w rehabilitacji, jak również w kształceniu zawodowym lekarzy i fizjoterapeutów w stosowaniu tej metody w celu rozpowszechniania dzieła naukowego profesora Vojty zostały zapisane w statucie.

Cele te są realizowane w kraju i za granicą w szczególności poprzez:

 • Szkolenia i kursy rozwijające dla lekarzy i fizjoterapeutów w zakresie terapii z zastosowaniem kinezjologii rozwojowej u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ruchowymi.
 • Kształcenie lekarzy w zakresie opracowanej przez Vojtę metody diagnostycznej umożliwiającej wczesne rozpoznanie zaburzeń motorycznych w wieku niemowlęcym.
 • Kursy rozwijające dla terapeutów metody Vojty i lekarzy.
 • Wspieranie badań naukowych
 • Wykłady i kongresy
 • Sporządzenie bibliografii

1994: Przemianowanie Stowarzyszenia Vaclava Vojty (VVG) na Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty (IVG)

Rozpowszechnienie prac profesora Vojty na świecie doprowadziło w 1994 roku do tego, że działające na początku przede wszystkim w Niemczech Stowarzyszenie przybrało charakter międzynarodowy i zostało przemianowane na Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty (IVG).

Kontakty z zagranicznymi ośrodkami stały się tak intensywne, że do zadań związanych z zapewnieniem jakości terapii i diagnostyki metodą Vojty oraz kształceniem i badaniami naukowymi dołączyła koordynacja i wymiana ze specjalistami od odruchowej lokomocji i instytucjami z całego świata.

Członkowie i Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty (IVG)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty skupia lekarzy i fizjoterapeutów, którzy pracują tą metodą i są uprawnieni do nauczania. Większość terapeutów metody Vojty przystępuje do Stowarzyszenia, aby rozwijać swoje kompetencje i móc wymieniać doświadczenia z innymi specjalistami.

Obecnie IVG skupia około 70 członków z całego świata, reprezentowanych przez pięcioosobowy  zarząd złożony z lekarzy i fizjoterapeutów.

Prócz lekarzy i fizjoterapeutów z Niemiec do IVG należą także specjaliści z Czech, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Japonii i Korei.

Część z nich reprezentuje zespoły instruktorskie swojego kraju, które systematycznie, samodzielnie lub we współpracy z instruktorami metody Vojty i lekarzami z Niemiec prowadzą u siebie szkolenia.

Prócz odbywających się corocznie szkoleń Vojty w Niemczech, szkolenia takie od lat odbywają się regularnie w:

 • Chile
 • Japonii
 • Korei
 • Chorwacji
 • Norwegii
 • Austrii
 • Polsce
 • Rumunii
 • Tajlandia
 • Hiszpanii
 • Czechach

Prócz tego szkolenia informacyjne i kursy dla lekarzy i fizjoterapeutów odbywają się w:

 • Włoszech
 • Kolumbii
 • Francja
 • na Tajwanie

Większość instruktorów metody Vojty pracuje w ośrodkach szkoleniowych certyfikowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty. Ta ścisła praktyczna współpraca z ośrodkami pediatrii społecznej, ośrodkami rehabilitacyjnymi i szpitalami zapewnia należytą jakość prowadzenia terapii metodą Vojty, dlatego też została ujęta w standardach i wytycznych IVG dotyczących nauczania metody Vojty.

W Niemczech takie ośrodki mają:

 • Bad Wildungen
 • Berlin
 • Bochum
 • Bonn
 • Frankfurt
 • München
 • Siegen

Lekarska część teoretyczna kursów Vojty odbywa się obecnie w Monachium. Szkolenie praktyczne uczestnicy przechodzą w wyżej wymienionych ośrodkach szkoleniowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty (IVG). Taki zdecentralizowany system kształcenia, odbywanego w niewielkich grupach, umożliwia podkreślane zawsze przez profesora Vojtę ukierunkowane na pacjenta wprowadzenie do terapii metodą Vojty.

Badania naukowe finansowane ze środków pochodzących ze szkoleń i darowizn

Prócz kształcenia w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty wspiera badania naukowe. IVG wsparła na przykład długoterminowe badania obejmujące wcześniaki, prowadzone w ośrodku pediatrii społecznej Miejskiej Kliniki we Frankfurcie-Höchst, których celem było między innymi poszukiwanie korelacji między stymulacją za pomocą odruchowej lokomocji i diagnozą neurologiczną oraz występującymi w dłuższym okresie czasu częściowymi zaburzeniami.

Ponadto we współpracy z Uniwersytecką Kliniką Ortopedyczną w Heidelbergu opracowano i zatwierdzono parametry dla prognozy w przypadkach porażenia poprzecznego z wykorzystaniem stadiów lokomocji i terapii metodą Vojty.

IVG finansuje swoje prace w kraju i za granicą ze składek członkowskich, nadwyżki przychodów z tytułu prowadzenia szkoleń nad kosztami i darowizn.

Grupa robocza instruktorów metody Vojty i specjalistyczne organy IVG

Poza grupami roboczymi instruktorów metody Vojty, asystentów instruktorów metody Vojty i lekarzy, gdzie odbywa się wymiana fachowych doświadczeń w gronie instruktorów i asystentów, w ramach IVG stworzono także rozmaite specjalistyczne komisje. Każda z nich ma własne merytoryczne i organizacyjne zadania.

I tak na przykład jedna z komisji przeprowadza rekrutację uczestników szkoleń, istnieje także rada złożona z kierowników kursów Vojty, odpowiedzialna za planowanie, realizację i obsadę kursów terapeutycznych Vojty w kraju i za granicą.

Należyte zastosowanie zasady Vojty w praktyce i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w zakresie metody Vojty zostały opisane w uchwalonych przez IVG standardach i wytycznych i jako takie są polecane i uznawane przez organy kas chorych w Niemczech.

Współpraca IVG z organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą

W kwestiach merytorycznych i związanych z polityką zawodu IVG ściśle współpracuje z organizacjami zawodowymi, takimi jak Niemieckie Stowarzyszenie Fizjoterapii / Centralny Związek Fizjoterapeutów i Rehabilitantów (ZVK) oraz Federalnym Stowarzyszeniem Fizjoterapeutów (JVK).

Co roku IVG deleguje wykładowców na około 150 specjalistycznych kursów i imprez organizowanych przez grupy robocze metody Vojty utworzone pod auspicjami danej organizacji zawodowej. W ramach takich regionalnych grup roboczych co roku około 1600 terapeutów metody Vojty spotyka się i wymienia doświadczenia.

IVG zawarło umowy o współpracy z zagranicznymi organizacjami zawodowymi i stowarzyszeniami, na przykład z organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów w Austrii i Norwegii, jak również w Chile, Japonii, Korei, Meksyku, Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Szwajcarii i Czechach. W tych krajach organizowane są także specjalistyczne imprezy terapeutów metody Vojty z udziałem wykładowców z IVG.

Ta współpraca ma już długą tradycję. Profesor Vojta przez całe życie przywiązywał wielką wagę do staranności w stosowaniu swojej metody, zależało mu jednak także na stałej wymianie doświadczeń, dzięki której możliwe jest optymalne wykorzystanie twórczych możliwości lekarzy i fizjoterapeutów.

Niemiecka Akademia Wspierania Rozwoju i Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Organizacja i administracja szkoleń Vojty dla fizjoterapeutów w Niemczech odbywa się aktualnie we współpracy z Niemiecką Akademią Wspierania Rozwoju i Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Monachium.

Niemiecka Akademia Wspierania Rozwoju i Zdrowia Dzieci i Młodzieży (Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit des Kindes und Jugendlichen)
Heiglhofstraße 67
D-81377 München
Tel.: 089 724 968 11
Fax: 089 724 968 20
eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IVG otworzyła w Siegen oddział zajmujący się organizacją i administracją rozmaitych szkoleń dla terapeutów metody Vojty, w którym uczestnicy, lekarze i terapeuci mogą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
Wellersbergstraße 60
D-57072 Siegen
Tel.: 0271 30 38 39 99
Fax: 0271 30 38 39 98
eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do góry