Skip to main content

Szkolenia dla lekarzy

IVG opracowała dla szkoleń w zakresie metody Vojty standardy i wytyczne, które są obowiązujące dla uczestników, instruktorów, a także placówek edukacyjnych i w odniesieniu do certyfikacji.

 


Kursy diagnostyczne metody Vojty

Kurs diagnostyki neurologicznej noworodków i niemowląt metodą Vojty

Szkolenie w zakresie diagnostyki metodą Vojty odbywa się w ramach kształcenia zawodowego i szkolenia lekarzy. Jest prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty (IVG) w kooperacji z Niemiecką Akademią Wspierania Rozwoju i Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Monachium oraz ośrodkami szkoleniowymi IVG w Berlinie, Bochum i Frankfurcie nad Menem.

Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy pediatrów, ortopedów i lekarzy ogólnych. W jego ramach lekarz otrzymuje narzędzie wydajnej i precyzyjnej diagnostyki aktualnego poziomu rozwoju motorycznego dziecka. Przekazywana na szkoleniu procedura diagnostyczna zawiera ocenę spontanicznego ruchu dziecka, wykonanie i ocenę reakcji ułożeniowych oraz sprawdzenie i ocenę odruchów noworodkowych.

Uzyskane wyniki badania pozwalają rozpoznać ewentualne odchylenia od idealnego rozwoju motorycznego i umożliwiają sformułowanie prognozy. Na tej podstawie lekarz formułuje wskazanie o potrzebie prowadzenia terapii metodą Vojty.

Treść

Ontogeneza posturalna - ocena motoryki spontanicznej - reakcje ułożeniowe - ideał i patologia - odruchy pierwotne - ich znaczenie w ontogenezie i rozwoju patologicznym - patologiczny rozwój motoryczny w wieku niemowlęcym - diagnostyka różnicująca - motoryka patologiczna - znaczenie wczesnej diagnostyki dla sformułowania wskazania do terapii - wymiana doświadczeń - praktyka

Metodyka

Łącznie 40 jednostek lekcyjnych, ok. 25 godzin praktycznej pracy z pacjentami - pokaz wideo i wiele praktycznych ćwiczeń z pacjentami - teoria podana precyzyjnie i z naciskiem na praktykę

Cel

Kompleksowa analiza kinezjologiczna pacjenta z badaniem reakcji ułożeniowych i odruchów pierwotnych w celu zaplanowania dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

Informacja dla uczestników:
Udział w całym szkoleniu kończy się otrzymaniem certyfikatu wystawionego przez lokalną Izbę Lekarską.

do góry