Skip to main content

Societatea Internaţională Vojta (IVG)

Societatea Internaţională Vojta(IVG) este o asociaţie profesională în care s-au reunit cadre de specialitate Vojta din domeniul fizioterapiei si  medicinei, de pe plan internaţional, în vederea promovării principiului Vojta în diagnosticul precoce şi în terapia copiilor şi adulţilor cu pareze cerebrale şi cu alte tulburări motorii.

Membrii Societăţii Internaţionale Vojta stabilesc de comun acord standarde în ceea ce priveşte specializarea şi perfecţionarea în metoda Vojta a medicilor şi terapeuţilor şi sprijină înfiinţarea de centre de terapie pentru copii şi adulţi în întreaga lume.

Societatea Internaţională Vojta stimulează proiectele de cercetare pentru diagnosticul precoce şi terapia sugarilor, copiilor şi adulţilor cu tulburări de mişcare, concepe şi sprijină astfel de proiecte. IVG deleagă şi trimite referenţi de specialitate la congrese şi simpozioane internaţionale.

1984: Înfiinţarea Societăţii Václav Vojta(SVV)

Prof. Dr. Václav Vojta(1917-2000), medic specialist neurologie şi neurologie pediatrică, a dezvoltat în anii cincizeci, începând în Praga, terapia şi diagnosticul Vojta. În 1984 când a înfiinţat cu echipa lui - pe atunci încă mică - Societatea Václav Vojta cu sediul in München, studiase deja de peste 25 de ani dezvoltarea posturii şi motricităţii sugarilor şi copiilor. În fosta Cehoslovacie el începuse înfiinţarea unui sistem de specializare şi perfecţionare pentru medici şi fizioterapeuţi.

După emigrarea sa în Germania în 1968, el şi-a continuat munca şi şi-a dezvoltat terapia la început la Clinica Ortopedică Universitară din Köln şi apoi, începând din 1975 la Kinderzentrum München, în calitate de vicepreşedinte. În munca şi în cercetările sale, accentul a fost pus pe terapia copiilor cu pareze cerebrale şi a pacienţilor cu alte tulburări motorii. Pentru a dovedi eficienţa terapiei sale, a dezvoltat, folosindu-se de reacţile de postură, un procedeu de screening-diagnostic, cu ajutorul căruia au putut fi recunoscute de timpuriu tulburările de mişcare la vârsta sugarului.

Prof. Vojta nu a dorit să lege cunoştinţele sale de neurologie pediatrică şi cercetările sale de persoana sa, el dorind să le dezvolte şi să le răspândească în cadrul echipei. De aceea a înfiinţat în 1984 împreuna cu alţi medici şi fizioterapeuţi Societatea Václav Vojta(SVV).

 

Scopul şi ţelul Societăţii Václav Vojta

Societatea urmărea exclusiv şi nemijlocit scopuri de interes comun, propunându-şi în mod deosebit, în statut, promovarea şi aplicarea principiului locomoţiei în diagnostic şi terapie, conform cunoştinţelor ştiinţifice dezvoltate de prof.Vojta.

Schimbul de experienţă şi coordonarea aplicării practice a principiului Vojta în recuperare, precum şi formarea şi specializarea de medici şi fizioterapeuţi în aplicarea acestui principiu în scopul răspândirii muncii ştiinţifice a prof. Vojta, sunt prevăzute în statut.

Scopurile propuse sunt realizate pe plan naţional şi internaţional prin:

 • Seminarii de perfecţionare a fizioterapeuţilor şi medicilor în tratamentul kineziologic al dezvoltării dupa Vojta la sugarii, copii, adolescenţii şi adulţii cu tulburari de mişcare.
 • Cursuri de iniţiere a medicilor în diagnosticul conceput şi dezvoltat de Vojta pentru recunoaşterea precoce a tulburărilor de mişcare la vârsta sugarului.
 • Seminarii de perfecţionare pentru terapeuţi şi medici Vojta deja instruiţi
 • Stimularea cercetării ştiinţifice
 • Conferinţe şi congrese
 • Constituirea unei bibliografii

 

1994:Schimbarea denumirii Societăţii Václav Vojta (SVV) în Societatea Internaţională Vojta (IVG)

Răspândirea tot mai mare pe plan internaţional a lucrărilor prof. Vojta a dus in anul 1994 la o orientare internaţională a societăţii, activă la început cu precădere în Germania, Societatea Václav Vojta schimbându-şi denumirea în Societatea Internaţională Vojta.

Legăturile cu străinătatea au devenit atât de intense, astfel încât la problemele asigurării calităţii terapiei şi diagnosticului Vojta, a activităţii de formare şi specializare a specialiştilor, precum şi al activităţii de cercetare, s-au adăugat şi problemele coordonării şi schimbului de experienţă cu instituţiile şi colegii care se ocupau pe plan mondial cu locomoţia reflexă după Vojta.

Membrii şi comisiile Societăţii Internaţionale Vojta

În Societatea Internaţională Vojta s-au organizat medici şi fizioterapeuţi care se ocupau cu terapia şi/sau diagnosticul după Vojta şi care erau posesorii unui certificat de absolvire a unui curs Vojta. Pentru a rămâne competenţi şi pentru a putea face schimb de experienţă cu ceilalţi colegi şi colege, s-au alăturat şi marea majoritate a terapeuţilor formatori ai IVG.


În prezent Societatea Internaţională Vojta are, pe plan mondial, 70 de membrii pe care-i reprezintă un comitet de conducere format din cinci persoane, medici şi fizioterapeuţi.

Pe lângă medici şi fizioterapeuţi din Germania, IVG are membrii şi din Cehia, Polonia, Spania, Elveţia, Austria, Japonia şi Coreea.

Parţial aceşti membrii reprezintă echipele de formatori din ţările de origine, care organizează periodic cursuri de formare şi perfecţionare a medicilor şi fizioterapeuţilor, singuri sau împreună cu terapeuţi formatori şi medici din Germania.

Pe lângă cursurile Vojta care au loc anual în Germania, sunt oferite şi se desfăşoară de mai mulţi ani în mod regulat cursuri Vojta în:

 • Chile
 • Japonia
 • Coreea
 • Norvegia
 • Austria
 • Polonia
 • România
 • Spania
 • Tailanda
 • Cehia

La acestea se adaugă în prezent cursuri de informare şi formare pentru medici şi fizioterapeuţi în:

 • Italia
 • Columbia
 • Franța
 • Taiwan

Cei mai mulţi terapeuţi formatori Vojta lucrează în centre de perfecţionare autorizate de Societatea Internaţională Vojta. Această strânsă colaborare practică cu centre social pediatrice, instituţii de reabilitare şi spitale garantează asigurarea calităţii terapiei Vojta, motiv pentru care face parte din standardele şi liniile directoare ale IVG pentru cursurile de formare a terapeuţilor Vojta.
În Germania există astfel de centre de perfecţionare în:

 • Bad Wildungen
 • Berlin
 • Bochum
 • Bonn
 • Frankfurt
 • München
 • Siegen

Partea medicală, teoretică a cursurilor Vojta pentru fizioterapeuţi se desfăşoară în prezent la München. Formarea practică a participanţilor se realizează în centrele de perfecţionare ale Societăţii Internaţionale Vojta mai sus menţionate. Această formare descentralizată, unde la pregătirea practică există grupe mici de participanţi, face posibilă, ceea ce prof.Vojta a subliniat totdeauna, şi anume, orientarea către pacient a iniţierii în terapia Vojta.

 

Cercetarea cu fonduri din taxa de curs şi donaţii

Pe lângă formarea de specialişti în diagnosticul şi terapia Vojta, Societatea Internaţională Vojta iniţiază şi sprijină proiecte de cercetare. Aşa spre exemplu a fost sprijinit un studiu de durată pe prematuri la Centrul social-pediatric al Clinicii orăşeneşti Frankfurt/Höchst pentru a căuta, printre altele, corelaţii între stimularea prin locomoţia reflexă şi rezultatele consultului neurologic, ca şi apariţia pe termen îndelungat a tulburărilor parţiale de performanţă motrică.

În perspectivă, în colaborare cu Clinica ortopedică universitară din Heidelberg, vor fi dezvoltaţi şi validaţi parametrii caracteristici pentru prognoza în paraliziile prin secţiunea transversală a măduvei, în condiţiile aplicării terapiei Vojta şi utilizării stadiilor locomoţiei după Vojta.

Societatea Internaţională Vojta îşi finanţează activitatea în ţară şi în străinătate din fonduri rezultate din cotizaţii, excedente din taxa de curs şi donaţii.


Asociaţia profesională a terapeuţilor formatori Vojta şi comisiile de specialitate ale Societaţii Internaţionale Vojta

Pe lîngă asociaţiile profesionale ale terapeuţilor formatori Vojta, ale asistenţilor formatori Vojta şi ale medicilor, unde are loc un schimb de experienţă pe probleme stricte de specialitate ale terapeuţilor şi asistenţilor, în cadrul Societaţii Internaţionale Vojta au luat fiinţă diferite comisii de specialitate. Fiecare dintre ele are sarcini specifice proprii atât de specialitate cât şi organizatorice.

Aşa spre exemplu una din comisii face selecţia participanţilor la cursuri şi un alt consiliu de specialitate, format din coordonatorii cursurilor Vojta, este răspunzător pentru planificarea, desfăşurarea şi distribuirea personalului cursurilor de terapie Vojta în ţară şi străinătate.

Aplicarea profesională a principiului  Vojta în practică şi asigurarea calităţii procesului de formare a specialiştilor Vojta în limitele standardelor şi liniilor directoare descrise şi stabilite de Societatea Internaţională Vojta, sunt recomandate şi recunoscute în Germania de casele de asigurări de sănătate.

 

Colaborarea Societaţii Internaţionale Vojta cu asociaţiile profesionale din ţară şi străinătate

Societatea Internaţională Vojta lucrează în Germania în strânsă legătură, pe probleme de specialitate şi politică profesională, cu asociaţiile profesionale, cum ar fi Asociaţia Germană pentru fizioterapie, Asociţia centrală a fizioterapeuţilor şi a specialiştilor în gimnastică medicală şi Asociaţia federală a fizioterapeuţilor independenţi.

Astfel Societatea Internaţională Vojta pune la dispoziţie, spre exemplu, anual, referenţi pentru 150 de perfecţionări şi manifestări ale grupurilor de lucru infiinţate sub acoperişul asociaţiei profesionale respective. În cadrul acestor grupuri de lucru regionale, se întâlnesc de mai multe ori pe an, pentru schimb de experienţă profesional de specialitate, circa 1600 de terapeuţi Vojta formaţi şi pregătiţi de Societatea Internaţională Vojta.

Societatea Internaţională Vojta are protocoale de colaborare cu asociaţii profesionale şi de interese din străinătate, ca de exemplu, cu Asociaţia profesionala a fizioterapeuţilor din Austria şi Norvegia, ca şi cu reprezentante de interese şi organizaţii din Chile, Japonia, Coreea, Mexic, Polonia, România, Spania, Elveţia şi Cehia. Şi în aceste ţări se desfăşoară  manifestări pentru terapeuţi Vojta cu referenţi ai Societaţii Internaţionale Vojta.

Această conlucrare a crescut istoric şi a fost o preocupare importantă a prof. Vojta, care pe timpul vieţii sale a cerut foarte strict o aplicare corectă a metodei sale, dar pe altă parte era adeptul unui permanent schimb de experienţă pentru a epuiza, pe cât posibil cât mai cuprinzător, toate posibilităţile creative ale medicilor şi fizioterapeuţilor.

 

Sediul Societaţii Internaţionale Vojta şi cooperarea cu Academia Germană pentru stimularea dezvoltarii şi sănătăţii copilului şi adolescentului

Organizarea şi administrarea cursurilor Vojta pentru fizioterapeuţi, în Germania, se desfăşoară, în prezent, la München în cooperare cu Academia Germană pentru stimularea dezvoltării şi sănătăţii copilului şi adolescentului.

Academia Germană pentru stimularea dezvoltării şi sănătăţii copilului şi adolescentului:

Heiglhofstraße 67
D-81377 München
Tel.: 089 724 968 11
Fax: 089 724 968 20
eMail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Societatea internaţională Vojta are un sediu propriu, unde se desfăşoară organizarea şi administrarea diferitelor perfecţionări pentru terapeuţii Vojta şi sunt rezolvate cererile terapeuţilor şi medicilor.

Societatea Internaţională Vojta
Wellersbergstraße 60
D-57072 Siegen
Tel.: 0271 30 38 39 99
Fax: 0271 30 38 39 98
eMail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.