Skip to main content

Terapia Vojta

Locomoţia reflexă – baza terapiei Vojta

Prin folosirea terapeutică a locomoţiei reflexe, se poate ajunge, la pacienţii cu o afecţiune a sistemului nervos central şi a aparatului locomotor, – cel puţin parţial – la modele de mişcare elementare, aceasta însemnând că ele devin iarăşi accesibile. Locomoţiile reflexe sunt activate „pe cale reflexă“. „Reflex“,  în sensul locomoţiei reflexe nu se referă la modalitatea coordonării neuronale, ci la stimuli externi, aplicaţi terapeutic, precum şi la răspunsurile de mişcare definite şi întotdeauna aceleaşi,disponibile imediat, în mod automat.

La terapia Vojta, terapeutul aplică pacientului, aflat în decubit ventral, dorsal sau lateral, o presiune  ţintită, pe anumite zone ale corpului. Astfel de stimuli duc, la om, – indiferent de vârstă – în mod automat şi fără iniţiativă proprie, adică fără o conlucrare activă, voluntară, a celui vizat, la două complexe de mişcare:

Târârea reflexă din decubit ventral şi Rostogolirea reflexă din decubit dorsal şi lateral. Târârea reflexă duce la un fel de mişcare de târâre, pe când rostogolirea reflexă începe din decubit dorsal, trecând apoi prin decubit lateral în aşa numitul mers patruped.

În locomoţia reflexă se ajunge la o activare coordonată, ritmică a întregii musculaturi scheletice, şi la o implicare a diferitelor nivele de comandă ale sistemului nervos central. Reacţiile motorii regulate, şi cu o desfăşurare ciclică, obţinute prin stimuli de presiune aplicaţi în anumite poziţii de lucru, sunt la nou-născut pe deplin declanşabile şi pot fi reproduse adesea.

Toate mişcările motorii, care apar la om în dezvoltarea prinderii, rostogolirii, mersului patrupedic, ridicării în picioare şi mersului sunt abordate astfel în  mod vizibil. Ele sunt, conform profesorului Vojta, prezente la copii, într-un anumit stadiu al dezvoltării, în care aceştia nu posedă încă spontan aceste însuşiri.

Prin aplicarea terapeutică a locomoţiei reflexă, sunt activate funcţiile musculare necesare mişcările spontane din viaţa de zi cu zi – intrate în funcţie în mod involuntar, – în special de la nivelul coloanei vertebrale, dar şi la braţe şi picioare, mâini şi labele picioarelor, ca şi de la nivelul feţei.

Profesorul Vojta a considerat că la un pacient, prin declanşarea repetată a acestor mişcări „de tip reflex“ , se ajunge la  „deblocări“ sau „noi căi de acces“ în interiorul reţelelor nervoase funcţional blocate dintre creier şi măduvă.


Scopul aplicării terapeutice a locomoţiei reflexe

Prin aplicarea locomoţiei reflexe se urmăreşte ca, componentele elementare ale verticalizării umane şi deplasării, aceasta însemnând:

1. Echilibrul corpului în timpul mişcărilor („coordonare posturală“)
2. Ridicarea corpului, împotriva gravitaţiei
3. Mişcările cu scop precis, de apucare şi păşire, ale membrelor („mişcare fazică“)

să devină din nou accesibile şi utilizabile.


Diferenţa faţă de alte tehnici şi metode fizioterapeutice

La terapia Vojta nu sunt exersate funcţii de mişcare, ca prinderea, rostogolirea de pe spate pe abdomen sau mersul. Mai curând, activarea terapeutică a locomoţiei reflexe, mediază accesul, prin intermediul sistemului nervos central, la modele de mişcare parţial singulare, necesare pentru o anumită mişcare sau acţiune.

După tratamentul Vojta, aceste modele parţiale îi sunt disponibile spontan pacientului. Prin repetarea regulată a „mişcării normale“ stocate în creier, este împiedicată antrenarea mişcărilor de eschivare. Acestea ar fi în orice caz doar un înlocuitor pentru „mişcarea normală“ propriu-zisă, care este de dorit.
Activarea reacţiilor vegetative şi a altor reacţii automatizate.

Cu ajutorul locomoţiei reflexe pot fi activate şi influenţate, pe lângă reacţiile „mari“, de natură motrică, şi anumite reacţii ca:

 • Mişcarea globilor oculari (oculomotricitate)
 • Mişcări ale limbii şi mişcări ale maxilarului (motricitate orofacială)

Precum şi funcţii vegetative ca:

 • Reglarea funcţiei vezicii şi a intestinului
 • Respiraţia
 • Suptul şi deglutiţia

Locomoţia reflexă şi legătura cu dezvoltarea motorie ideală

Modelele parţiale ale locomoţiei reflexe cuprind toate componentele dezvoltării motorii ale omului până la mersul independent. Prin aplicarea regulată a terapiei Vojta, se realizează „deschiderea căilor“ pentru aceste modele parţiale în sistemul nervos central, astfel încât, starea de activare realizată prin terapie este menţinută o perioadă de timp, şi mişcările spontane ale copilului / adultului vor fi influenţate în mod pozitiv.

Experienţa clinică a demonstrat că, după o activare prin locomoţia reflexă, unui pacient (copil / adult) îi stă la dispoziţie o poziţie a corpului cu mult mai bună – ba chiar normală. Acest lucru îi oferă pacientului şi o siguranţă emoţională crescândă, în confruntarea cu mediul înconjurător şi în acumularea de noi experinţe


Terapia Vojta la copil

Terapia Vojta poate fi aplicată în aceeaşi măsură atât la sugari, cât şi la copii. Indicaţia rezultă pe baza diagnosticului medical şi a scopului terapeutic formulat în consecinţă.

Cele mai bune rezultate sunt obţinute atunci când la pacient nu s-au dezvoltat şi fixat deja, aşa numitele modele motrice înlocuitoare. La pacienţii aflaţi în faza de fixare a „motricităţii înlocuitoare“, scopul terapiei este activarea şi menţinerea modelelor de mişcare fiziologice, precum şi rechemarea şi integrarea modelelor de mişcare anormale nefixate încă în desfăşurarea motrică normală până la stăpânirea deplină a motricităţii voluntare.

 

Plânsul sugarului în terapia Vojta

Starea de activare dorită terapeutic se exprimă la sugar în timpul terapiei adesea prin plâns. Acest lucru induce părinţilor o stare de iritare, făcându+i să presupună că îi provocăm copilului lor „durere“. Plânsul este la această vârstă un mijloc de exprimare important şi adecvat al micilor pacienţi, care reacţionează astfel la o activare neobişnuită. De regulă, după o scurtă perioadă de adaptare, plânsul nu mai este aşa intensiv şi în pauzele dintre exerciţii ca şi după terapie, sugarii se liniştesc direct. La copii mai mari, care se pot exprima verbal, plânsul, de asemenea, nu mai apare.


Despre terapia Vojta la adulţi

La adulţii cu afecţiuni dobândite, care prejudiciază coordonarea periferică şi central nervoasă a mişcării, terapia Vojta poate fi folosită atât în faza acută a bolii, asta însemnând deci foarte devreme, ca şi în reabilitatea ulterioară.

Folosirea târârii reflexe la adulţi
 

 

 

 

 

 

Folosirea târârii reflexe la adulţi

Cu ajutorul terapiei Vojta este stimulat din nou accesul la modelele de mişcare odată sănătoase, cu scopul prevenirii efectelor secundare ca durerea, limitarea funcţionalităţii şi forţei. Ca efecte însoţitoare dorite, în urma respectivei terapii, pleacă impulsuri cu rol de activare a unor funcţii corticale mai înalte (motivaţie, concentrare, rezistenţă, stimularea limbajului, diversitate, senzorialitate şi psihic).

Ţelul cel mai înalt al terapiei Vojta este reconstrucţia competenţei zilnice a pacientului. Aceasta înseamnă, că tratamentul trebuie să-l facă pe pacient din nou capabil să participe în modul cel mai bun posibil la toate activităţile, în familie, şcoală, profesie,  timp liber şi în acelaşi fel, nevoilor sale.

 

Spectrul efectelor terapiei Vojta

De spectrul larg al efectelor terapiei Vojta, profită pacienţi de toate vârstele cu boli în întregime diferite, ca spre exemplu:

 • pareze cerebrale
 • scolioze ale coloanei vertebrale
 • displazii şi luxaţii ale articulaţiei şoldului

Chiar şi la tulburări cerebrale de mişcare pregnante, sunt influenţate şi modificate clar, în sens pozitiv, mecanisme de verticalizare sau funcţii de sprijin precum şi aptitudini comunicative. Terapia Vojta poate fi aplicată ca bază în fizioterapie la aproape orice tulburare de mişcare, ca şi la o multitudine de boli, ca spre exemplu:

 • Tulburări centrale de coordonare la vârsta sugarului
 • Tulburări de mişcare ca urmare a leziunilor sistemului nervos central (Pareze cerebrale, apoplexie, scleroză multiplă ş.a.)
 • Paralizii periferice ale braţelor şi picioarelor (de exemplu pareze de plex brahial, spina bifida, leziuni medulare ş.a.)
 • Diferite boli musculare
 • Îmbolnăviri şi limitări funcţionale ale coloanei vertebrale, ca spre exemplu diformităţi ale coloanei vertebrale (Scolioze)
 • Leziuni ortopedice / traumatologice relevante ale umărului şi braţelor, şoldului şi picioarelor
 • Tratamentul dezvoltării defectuoase a şoldului (displazii / luxaţii de şold)
 • Probleme ale funcţiilor respiratorii, deglutiţiei şi masticaţiei

 

Contraindicaţii ale terapiei Vojta

Terapia Vojta nu se foloseşte la:

 • Îmbolnăviri acute febrile, respectiv inflamatorii
 • Vaccinări cu vaccinuri vii la indicaţia medicului (de regulă 10 zile dupa vaccin)
 • Existenţa sarcinii la pacienţi
 • Anumite îmbolnăviri, ca spre exemplu boala oaselor de sticlă, boli de inimă ş.a.

La toate bolile care limitează starea generală a pacientului, terapia Vojta se foloseşte în funcţie de posibilităţile de solicitare ale acestuia, pe o durată mai scurtă, dar nu trebuie întreruptă.

 

Efectele terapiei Vojta asupra dezvoltării şi comunicării pacientului

Prin terapia Vojta se ajunge la modificarea pozitivă a coordonării mişcărilor la prindere, verticalizare, mers independent şi vorbire. Ca urmare a acestei modificări, copilul sau adultul este apoi în măsură să-şi exprime mai uşor şi mai amplu dorinţele şi nevoile, precum şi să şi le realizeze spontan. Pacienţii sunt mai puţin frustraţi, acţionează mai fericiţi şi mai mulţumiţi. Copii mai mari sau adulţii sunt de părere că după terapia Vojta se simt „mai uşori“ când execută mişcările. Un astfel de sentiment, profund pozitiv, duce la capacităţi comunicative vizibil îmbunătăţite. În general, terapia Vojta îi oferă pacientului posibilităţi clar îmbunătăţite pentru învăţarea motrică în confruntarea cu mediul înconjurător. 

În afară de terapia Vojta, nu este necesară o observare permanentă şi o intervenţie corectivă din partea părinţilor, astfel  încât sugarul, respectiv copilul, să se poată mişca liber şi spontan. Conform principiului Vojta, nu există „posturi greşite“, care ar putea periclita succesul tratamentului.

Prin „facilitarea” funcţiei posturale şi de mişcare în sistemul nervos central al sugarului şi copilului, obţinută prin terapia Vojta, capacitatea de mişcare îmbunătăţită a acestuia, realizată în secvenţele terapeutice zilnice, puţine şi scurte, poate fi menţinută de regulă pe tot parcursul zilei.

Ca rezultat, acest lucru stimulează şi dezvoltarea independenţei micului pacient faţă de adult. Acesta este un scop dorit al terapiei. În acelaţi timp terapia Vojta promovează părinţii în competenţa lor părintească: copilul află în timpul terapiei zilnice Vojta afecţiunea fizică şi o siguranţă mediată de părinţi. Terapia Vojta întăreşte astfel relaţia părinte – copil şi duce la câştigarea de experienţe noi şi extinse din partea copilului

 

Dozarea şi intensitatea de lucru în terapia Vojta

Locomoţia reflexă este o terapie extrem de eficientă, fireşte însă neobişnuită şi foarte solicitantă pentru sugari şi copii mici. Ca multe alte metode fizioterapeutice, şi terapia Vojta presupune cerinţe considerabile din partea părinţilor şi aparţinătorilor.

Ca terapia Vojta să fie încununată de succes, ea trebuie efectuată la sugar şi copilul mic, de mai multe ori pe zi. O şedinţă de terapie durează între cinci şi douăzeci de minute.

 

Rolul părinţilor / aparţinătorilor în terapia Vojta

Întrucât părinţii, respectiv aparţinătorii, efectuează terapia de mai multe ori pe zi, le revine rolul hotărâtor în terapia Vojta.

La un pacient adult efectuarea terapiei Vojta poate fi preluată de soţ/soţie, partener de viaţă sau de persoane apropiate. În acest caz terapia se va efectua de regulă de mai multe ori pe săptămână.

 

Iniţierea şi efectuarea terapiei Vojta

Pe lângă afecţiunea de bază, efectul şi prin acesta succesul terapiei prin metoda Vojta este determinat de intensitatea şi precizia ei. După indicarea terapiei Vojta de către medicul curant, terapeutul Vojta concepe un program individual, stabilind împreună cu pacientul/părinţii scopurile terapiei. Programul terapeutic este apoi adaptat la intervale regulate în conformitate cu evoluţia pacientului.

Durchführung Durchführung

Iniţierea exactă din partea terapeutului Vojta, dă mamei siguranţă în efectuarea terapiei acasă

Iniţierea în vederea executării terapiei Vojta de către părinţi, respectiv aparţinători, are loc de regulă neîntârziat, astfel încât terapia să poată fi începută şi acasă, realizându-se intensitatea necesară acesteia.

Indiferent de vârstă pacientul va fi prezentat apoi în mod regulat la  cabinetul fizioterapeutului

 

Terapia Vojta în echipa terapeutică interdisciplinară

Profesorul  Vojta vedea în coordonarea automată a posturii corpului condiţia de bază pentru stimularea pacientului în privinţa capacităţii de a experimenta, a percepţiei, vorbirii, învăţării ş.a.m.d. În acest fel terapia Vojta îmbunătăţeşte condiţiile pentru alte măsuri terapeutice, pedagogice, logopedice, ergoterapeutice şi altele. Astfel terapia Vojta ocupă un loc important, de bază în cadrul echipei terapeutice interdisciplinare.


Cum este demonstrat efectul terapiei Vojta?

Terapia Vojta şi-a dovedit eficienţa pe plan mondial la mulţi pacienţi, începând de la sugari până la adult. Mişcările reflexe observate de profesorul  Vojta, efectul lor şi succesul lor terapeutic au fost cercetate ştiinţific şi confirmate empiric. Pe lângă aceasta există câteva studii separate, bazate pe evidenţe.


Cercetări privind efectele psihice ale terapiei Vojta

Efectele presupus negative ale terapiei Vojta, în special pe plan psihologic, asupra dezvoltării senzomotorii şi asupra comportamentului comunicativ şi social al sugarilor, respectiv al copiilor care beneficiază de această terapie, au fost cercetate de diverşi autori. În acest sens o atenţie deosebită a atras comparaţia cu copii care nu au beneficiat de terapia Vojta şi cu copii care au beneficiat de alte terapii precum şi efectele acestora asupra relaţiei mamă – copil. Aceste studii au arătat că terapia Vojta nu atrage după sine efecte negative d.p.d.v. psihologic, ci din contră poate avea mai mult efect pozitiv pe plan psihic.


Cine aplică terapia şi diagnosticul Vojta?

În cadrul Societăţii Internaţionale Vojta (IVG) s-a format o echipă calificată de fizioterapeuţi formatori şi medici. Această echipă, care parţial a fost formată încă de profesorul Vojta însuşi, pregăteşte de mai mult de 40 de ani terapeuţi Vojta şi medici calificaţi , în toată lumea, care la rândul lor pot trata în mod calificat pacienţi cu terapia Vojta. Întrucât terapia Vojta este efectuată în mare parte de părinţi acasă, este foarte economică financiar. 


Formarea de terapeuţi şi medici Vojta

Fizioterapeuţii Vojta recunoscuţi pentru terapia sugarilor şi copiilor, au absolvit cu succes un curs de formare profesională după standardele şi normele Societăţii Internaţionale Vojta (IVG), cu o durată de 8 săptămâni, respectiv 6 săptămâni pentru cei care lucrează cu adulţii.

Condiţia prealabilă pentru a urma acest curs, este o pregătire de specialitate ca fizioterapeut sau medic, ca şi o experienţă de minim 2 ani, pe căt posibil cu sugari, copii, respectiv adulţi cu posibile probleme neurologice. Pe lângă aceste cursuri de formare profesională, sunt organizate pentru medici cursuri de perfecţionare cu durata de o săptămână în ceea ce priveşte consultul neurologic al nou-născutului şi sugarului după diagnosticul Vojta.

Formarea de fizioterapeuţi şi medici Vojta conform standardelor şi liniilor directoare ale Societăţii Internaţionale Vojta este,  în Germania, indicată şi recunoscută de casele de asigurări de sănătate. 


Specializarea profesională a medicilor şi fizioterapeuţilor Vojta

Pe lângă cursurile de perfecţionare pentru fizioterapeuţi, sunt organizate pentru medici cursuri de specializare, cu durata de o săpămână, în consultul neurologic al nou-născutului şi sugarului după diagnosticul Vojta.

Societatea Internaţională Vojta (IVG) oferă în mod regulat, în colaborare cu diverse clinici şi instituţii din Germania şi din alte ţări, cursuri de reâmprospătare a cunoştinţelor şi workshop-uri Vojta, pentru terapeuţi şi medici Vojta, bazate pe abordarea unor tematici speciale privind terapia şi diagnosticul Vojta.

În afară de aceasta, Societatea Internaţională Vojta (IVG) oferă în Germania, în colaborare cu organizaţiile profesionale ale fizioterapeuţilor (ZVK e.V. şi IFK e.V.), în 70 de grupuri de lucru (cu aproximativ 1600 de terapeuţi Vojta), terapeuţilor Vojta posibilităţi de specializare cu prezentări de cazuri şi supervizare din partea terapeuţilor Vojta - formatori ai Societăţii Internaţionale Vojta, de mai multe ori pe an.