Skip to main content

Szkolenia rozwijające

Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty w publikowanym corocznie programie przedstawia aktualne szkolenia dla terapeutów metody Vojty i lekarzy.

Udział w szkoleniach rozwijających może wziąć każdy absolwent szkolenia metody Vojty. Udział w kursach diagnostycznych metody Vojty jest zastrzeżony wyłącznie dla lekarzy.

Szkolenia rozwijające są organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty we współpracy z różnymi partnerami.

Ich celem jest odświeżenie treści przekazanych wcześniej w ramach szkolenia w zakresie terapii metodą Vojty oraz pogłębieniu tematów, które nie zostały potraktowane wyczerpująco w trakcie szkolenia, a także zaprezentowanie uczestnikom nowości i zmian w obrębie koncepcji Vojty. Prócz zajęć teoretycznych na pierwszym planie szkolenia znajduje się praktyczne zastosowanie odruchowej lokomocji.

Podany harmonogram szkoleń rozwijających oraz warsztatów może zostać uzupełniony na wniosek i zgodnie z życzeniem uczestników. Istnieje zatem możliwość indywidualnego kształtowania kursu.

Poza tym każdy uczestnik może na określone zajęcia przyprowadzić własnych pacjentów celem uzyskania dalszych inspiracji do prowadzenia terapii.

Warunki uczestnictwa są podawane do wiadomości przy składaniu zgłoszenia na dane szkolenie.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami i życzymy owocnego szkoleni.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty (IVG)